DevOps Engineer

Job description

* You can find the English version of the text below

Ben jij een gepassioneerde en energieke DevOps Engineer met ervaring of interesse in full-stack applicatieontwikkeling? Of ben je een ontwikkelaar met ervaring in verschillende talen zoals Java, Scala, Go of JavaScript en deins je niet terug voor welke omgeving dan ook? Kies je een framework op basis van wat het beste past en niet waar je de meeste ervaring mee hebt? Weet je het verschil tussen AngularJS, NodeJS en ReactJS? Heb je al eens met Docker gespeeld en wil je het nu eens daadwerkelijk in productie gebruiken? Wil je je eigen AWS omgeving op basis van Lambda en DynamoDB het liefst met Terraform onderhouden?

 

Als je één of meer van bovenstaande vragen met “ja” beantwoord en je vindt jezelf passen in een dynamische omgeving waar leren, kennis delen, teamwork en samen presteren voorop staan, dan zijn wij de omgeving waar je je zo maar eens thuis zou kunnen voelen.

 

Word je enthousiast van bovenstaand profiel? Kom gewoon eens kijken op een dinsdag tijdens onze Knowledge Exchange middagen! In onze omgeving draagt iedereen bij. Communicatieve vaardigheden, initiatief en passie zijn voor ons belangrijk. We verwachten dat je geregeld voor een whiteboard staat om je ideeën uit te dragen en tegelijkertijd ook open staat voor suggesties van anderen.

 

Wat biedt Portbase? 

• Fulltime functie waarmee je bijdraagt aan de BV Nederland; 

• Jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Veel ruimte voor creativiteit, innovatie en eigen initiatief; 

• Een hecht en enthousiast team dat samen met bedrijfsleven en de overheid logistieke problemen

   aanpakt; 

• Werken in het centrum van Rotterdam, dé havenstad bij uitstek; 

• Salarisindicatie: max. € 65k per jaar (afhankelijk van ervaring); 

• Reiskostenvergoeding en een pensioenregeling; 

• 26 vakantiedagen en de mogelijkheid om bij te kopen.

 

Over Portbase

In de havenlogistiek is communicatie essentieel. Een veelvoud aan organisaties moet gezamenlijk lading door de ketens heen vervoeren en overdragen aan opvolgende spelers in het proces. Portbase, dochter van de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, zorgt er als IT bedrijf voor dat alle partijen in de haven met elkaar in verbinding staan. Van rederij tot achterlandvervoerder en van Douane tot verlader. Al deze partijen zijn verbonden op het Port Community Systeem en delen actief data met elkaar. Zij werken efficiënter en effectiever door eenvoudigweg op tijd te verwerken we 90 miljoen transacties per jaar via 43 verschillende services.

Onze teams werken scrum, denken agile en zijn druk met een complete cloudification van het landschap, incl. pipeline optimalisering en een DevOps cultuur.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Job description

Are you a passionate and energetic DevOps Engineer with experience or interest in full stack application development? Are you a developer with a diverse experience with languages such as Java, Scala, Go or JavaScript and do you not shy away from different technologies? Do you choose a framework based on what fits best and not on what you have the most experience with? Have you ever played with Docker and are eager to use it in production? Would you prefer to maintain your own AWS environment based on Lambda and DynamoDB with Terraform?


If you answered one or more of these questions with "yes" and you would love a dynamic environment where learning, sharing knowledge and teamwork are paramount, then you would feel at home with us!
Our teams work scrum, think agile and are busy with a complete cloudification of the landscape, including pipeline optimization and a DevOps culture.


Does the above profile sound exciting? Come and join us on a Tuesday during our Knowledge Exchange afternoons! Everyone contributes to share their experiences. Communication skills, initiative and passion are important to us. We expect you to regularly stand in front of a whiteboard and share your ideas while at the same time be open to suggestions from others.


What does Portbase offer? 
• Full-time position with which you contribute to BV Nederland; 
• Annual contract with a prospect of permanent employment; 
• Lots of room for creativity, innovation and own initiative; 
• A close-knit and enthusiastic team that deals with logistical problems together with the business community and the government concerns; 
• Working in the center of Rotterdam, the port city par excellence; 
• Salary indication: max. € 65k per year (depending on experience); 
• Travel allowance and a good pension scheme; 
• 26 vacation days and the possibility to buy extra.


About Portbase

Portbase was founded in 2009 by the Port of Rotterdam and the Port of Amsterdam and has the broad support of the port business community. Our ambition is to make the logistics chains of the Dutch ports as attractive as possible through a one-stop shop. To this end Portbase connects all parties in the logistics chains of the Dutch port. With the Port Community System, Portbase facilitates data sharing between companies and information exchange with governments in order to work faster, more efficiently and at lower costs. Together with our growing community, Portbase is making data sharing increasingly valuable. With the aim of making the Dutch port community and thus the ports, the smartest in Europe.


Requirements

Functie-eisen

Wij zoeken iemand die de kwaliteit van het product vooropstelt, omdat we geloven dat je alleen dan duurzaam snel kan ontwikkelen. We verwachten dat je test gedreven werkt, dat je open feedback geeft en ontvangt op pull requests en dat je niet van shortcuts houdt. Je deinst niet terug voor een potje sparren met de Product Owner om goed beargumenteerd technicals voorrang te geven op functional requirements.

 

 • Je hebt een informatica gerelateerde opleiding op WO / HBO niveau; 

 • Als vakman heb je minimaal 3 jaar werkervaring; 

 • Je hebt kennis van meerdere programmeertalen, open source libraries en frameworks; 

 • Je weet hoe je frameworks onder de duim houdt en niet andersom; 

 • Scrum is niet je doel maar Agile is hoe je werkt en denkt; 

 • Testautomatisering is je niet onbekend; 

 • Je beschikt over een analytisch denkvermogen en bent communicatief vaardig;

 • Je voelt de drang om dingen beter te maken.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Job requirements
We are looking for someone who puts the quality of the product first, because we believe that only then you can develop quickly sustainably. We expect that you have a test mindset, that you give and receive feedback on pull requests and that you do not like shortcuts. You do not shy away from sparring with the Product Owner to give well-argued technical details priority over functional requirements.


 • You have a computer science-related education at a university level; 
 • As a professional you have at least 3 years of work experience; 
 • You have knowledge of multiple programming languages, open source libraries and frameworks; 
 • You know how to keep frameworks under control and not the other way around; 
 • Scrum is not your goal but Agile is how you work and think; 
 • Test automation is not unknown to you; 
 • You have analytical skills and you have good communication skills;
 • You feel the urge to constantly make things better.